หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

 

  ผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓

 

 

 

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

(รักษาการในตำแหน่ง)

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเดช ศิรินาม

(รักษาการในตำแหน่ง)

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓

 
 

 

 ลำดับที่ ๑

 

 

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

พ.ศ. ๒๕๖๔-ปัจจุบัน 

 

 ประวัติ

 

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"