หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติชอบ

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

 

>> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ <<<

Click >>  

**หมายเหตุ : สถิติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" ผ่านช่องทางออนไลน์

 

หรือสามารถใช้ช่องทางอื่น ดังต่อไปนี้

 

>>> คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ <<<

 

Click >> 

 

 

 

>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แยกรายช่องทาง) <<

-- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 --

-- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 --

 

>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แยกรายเดือน) << 

-- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 --

-- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 --

 

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"