หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ประกาศเจตจำนงสุจริต

และประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญ (No Gift Policy)

โดย

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

ศึกษาธิการภาค ๑๓

 

 

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต

เรื่อง เจตนารมณ์สุจริตในการใช้รถยนต์ราชการ

โดย

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

ศึกษาธิการภาค ๑๓

 

ดาวน์โหลด

>> ประกาศเจตจำนงสุจริต <<

>> ประกาศนโยบายการให้-รับของขวัญ <<

>> ประกาศเจตนารมณ์ในการใช้รถยนต์ราชการ <<

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"