หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"