นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับจังหวัด และระดับภาค รวมทั้งวางแผนการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

 

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"