หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.เป็นประธานกรรมการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนฯ ระยะที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ณ สพป.ชย. เขต ๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  และโรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา        ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

  

  

  

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"