พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับ ศธภ.13

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


 

ฮิต: 828