หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

บันทึกข้อความ  การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (รอบ 6 เดือน)

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (รอบ 6 เดือน)

 

แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"