หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 

ผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 


 

 
 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"