หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

 

 

  

กลุ่มงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ 

 

ลุ่มอำนวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มงานนิติการ(ภายใน)

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"