หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  

   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์  

342134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
349
746
5975
331202
19708
24829
342134

Your IP: 44.200.40.195
2022-06-25 11:58
   

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ประชุมทางไกลร่วมกับคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบ “นครชัยบุรินทร์”  อันได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือถึงแนวโน้มทิศทาง (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  ฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดยมอบแนวทางให้ทุกจังหวัดในภาค ๑๓ ทำงานตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ใน คำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ อย่างเต็มกำลังความสามารถให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นหน่วยงานประสานงานกลางที่ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีความเป็นเอกภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างแท้จริง ทั้งนี้ให้ใช้หลักการ ๓ ประการ คือ ๑. คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ ๒. การบูรณาการ ๓. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา การยอมรับและศักดิ์ศรีของหน่วยงานในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน

 

   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


   

ศึกษาธิการภาค  


นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค ๑๓

ประวัติ

   

รองศึกษาธิการภาค  

     
          นางธรรมพร แข็งกสิการ       
          รองศึกษาธิการภาค ๑๓
                    
 

   

ผู้เชี่ยวชาญ  

  ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์ กองเมืองปัก
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

   

นโยบายและจุดเน้น ศธ.  

   

ศธ.360 องศา  

   

E-OFFICE  

   

คลังหนังสือออนไลน์  

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"