หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  

   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์  

342093
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
308
746
5934
331202
19667
24829
342093

Your IP: 44.200.40.195
2022-06-25 11:16
   

 

นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ

ศึกษาธิการภาค ๑๓

 

 

ประวัติการศึกษา

          ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

          ๑.  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          ๒.  นักวิชาการศึกษา ๔ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๓.  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๔.  ศึกษาธิการอำเภอ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๕.  ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๖.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๗.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๘.  ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๙.  รองศึกษาธิการภาค ๘ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๑๐.  ศึกษาธิการภาค ๘ (รักษาการในตำแหน่ง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๑๑.  ศึกษาธิการภาค ๙ (ปฏิบัติหน้าที่) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๑๒.  ศึกษาธิการภาค ๑๓ (นักบริหารระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

          มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)

 

   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


   

ศึกษาธิการภาค  


นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค ๑๓

ประวัติ

   

รองศึกษาธิการภาค  

     
          นางธรรมพร แข็งกสิการ       
          รองศึกษาธิการภาค ๑๓
                    
 

   

ผู้เชี่ยวชาญ  

  ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์ กองเมืองปัก
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

   

นโยบายและจุดเน้น ศธ.  

   

ศธ.360 องศา  

   

E-OFFICE  

   

คลังหนังสือออนไลน์  

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"